VÄLKOMMEN! VÄND DEJ MED FÖRTROENDE TILL OSS, FÖRETAGET MED ANOR FRÅN 1901!

Hedemora sotaren AB och Hedemora Inomhusmiljö AB

Företagen har gamla anor och grundades i början på 1900 talet. 1988 bildades Hedemora Sotaren Aktiebolag med bifirman Hedemora inomhusmiljö som sedan 1 januari 2016 är ett eget aktiebolag.  

Företagets placeringsort är Hedemora och från och med den 1 december även i Gagnef. 

 

Annette Stoltz Skorstensfejarmästare och koordinator

Torbjörn Dahlström Skorstensfejarmästare och ventilationsexpert

Tommy Dahlström Byggnadsingenjör och ventilationsexpert

Christian Dahlström Skorstensfejartekniker, energicontroller och energiexpert

Peter Gunnarsson Skorstensfejartekniker

Henrik Stoltz Skorstensfejartekniker

Mikael Andersson Skorstensfejartekniker

Tommy Liljeqvist Plåtslagare

Johan Söderberg Skorstensfejare

Lena Stenlund Skorstensfejarmästare

Frida Stenlund Skorstensfejare

Patrik Verrone Skorstensfejare

Joel Sandnabba Ventilationsmontör

Roshan Weerasinghe  Skorstensfejare

David Kjellner Skorstensfejare

Dulari Weerasinghe Lokalvårdare

 

Våra yrkeskompetenta företag har Skorstensfejarmästare, Skorstensfejartekniker, Skorstensfejare, licensierade ventilationsrensare, funktionskontrollanter (OVK), med K-behörighet, energicontroller, energitekniker, energiexpert med certifiering för energideklarationer, byggnadsingenjör, plåtslagare m.m