REFERENSER

RM bygg:  www.rmbyggab.se

Hedemora bostäder: www.hedemorabostader.hedemora.se

Södra Dalarnas Räddningstjänst http://www.avesta.se/Sakerhet--Kriser/Raddningstjanst/