SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL I GAGNEF

Vi ser fram emot att träffa Er!

Borlänge och Gagnefs kommuner har under 2015 genomfört en upphandling avseende brandskyddskontroll och sotning av eldstäder. Från och med den 1 december 2016 kommer vi som ny sotningsentreprenör att utföra brandskyddskontroll och sotning i Gagnefs kommun.

När du är kund hos oss får du en mindre olägenhet vid brandskyddskontrollstillfället eftersom vi samordnar sotning och brandskyddskontroll. Du får ett besök istället för två och på så sätt blir det endast en grundavgift istället för två som det blir om du väljer sotning och brandskyddskontroll vid olika tillfällen med olika sotare. Smidigt, eller hur?

Har du bytt till annan entreprenör än oss och vill byta tillbaka? Klicka på länken och fyll i blankett och skicka till oss mail eller post.

Vi utför också:

  • Allt inom ventilation, från rengöring, ombyggnation av befintlig ventilation till nyinstallation och ombyggnation

  • Energibesiktning och energiberäkning

  • Obligatorisk ventilationskontroll

  • SSR godkänd besiktning av befintliga eldstäder och vid nyinstallation

  • Försäljning av ventilationsdetaljer och sotningsverktyg

  • Injustering och service av pelletsbrännare och ventilationsaggregat

Välkommen som kund!