VI HJÄLPER DEJ GÄRNA MED:

  • SOTNING OCH RENGÖRING AV VENTILATION: 

Regelbunden sotning i brandförebyggande syfte och i energisparsyfte. Tjärborttagning i rökkanaler och eldstäder samt förebyggande information. Ventilationsrensning för bättre inomhusklimat.

 

  • BRANDFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER​: 

Brandskyddskontroll och information 

 

  • RENSNING AV KAJBO I SKORSTENAR OCH MONTERING AV NÄT

 

  • RÖKGASANALYSER OCH INJUSTERING AV ELDNINGSAPPARATER

Pellets och oljebrännare 

 

  • PROJEKTERING OCH KONSULTATION: 

vid nyinstallation, reparation och ombyggnationer av eldstäder, rökkanaler och ventilation.

 

  • RÅDGIVNING

Eldstäder, skorstenar, energi och ventilation  

 

  • BESIKTNING

Läckagemätning och täthetsprovning av eldstäder enligt SSR godkänd besiktning Läs mer om våra besiktningspaket!

 

  • ENERGI​ 

Beräkningar i samband med bygglovsansökningar, energieffektivisering av byggnader, energideklaration

 
  • ALLT INOM VENTILATION

Projektering, montering, rensning, nyinstallation, filterbyte, service, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) m.m. 

 

  • PLÅTSLAGERIARBETEN

OCH EN HEL DEL ANDRA SAKER. FRÅGA OSS OM ALLT SOM GÄLLER ELDSTÄDER, SKORSTENAR OCH VENTILATION.