Villaägare!

Humana priser med kvalitetsgaranti! 

Ventilationsrensning och injustering.

Utnyttja ROT avdraget 30% på nedanstående priser.

Alla priser inkl. moms.

Rensning av murad imkanal utan fläkt               300kr
Rengöring av imkanal med spisfläkt 800 kr
Rengöring av alliansfläkt (2 fläktar) med 2-3 kanaler 1900 kr
Rengöring av centralfläkt (takfläkt) 2-3 kanaler 1500 kr
Rengöring av centralfläkt (takfläkt) 3-5 kanaler 1900 kr
Rengöring av värmeväxlare med frånluftskanal 2500 kr
Rengöring av från och tilluftskanaler med värmeväxlare 3500 kr
Rengöring av värmeväxlare med separat imkanal och köksfläkt 3500 kr
Rengöring av kanaler från frånluftsvärmepump 3500 kr