Länkar

Hedemorabostäder
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Välkommen till MSB! Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.
RM bygg
RM Bygg AB Välkommna till RM Bygg AB Vi är ett företag som specialiserat oss på renovering av äldre hus. Vi är 20 anställda. Två delägare, Torbjörn Rönnberg och Richard Forslund. Kontoret ligger i Hedemora, Dalarna och det är här vi har vårt huvudkotor. Vår verksamhet är spridd över Mellansverige, främst i Stockholmstrakten. Vi är kunniga inom äldre byggnadstekniker men arbetar även med nybyggnation i äldre stil. För oss är kvalitet mycket viktigt och vi är måna om att ha en bra relation till dig som kund.
Räddningstjänsten Dala-Mitt
Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund
Branschorganisationen för Sveriges skorstensfejarmästare
Södra Dalarnas Räddningstjänst