Klagomål?

För oss på Hedemora Sotaren och Hedemora Inomhusmiljö är det viktigt att du är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Vi värdesätter synpunkter och klagomål på vår verksamhet eftersom det ger oss en möjlighet att fånga upp eventuella problem, åtgärda dessa och vidta förebyggande åtgärder.

Motsvarar vi inte dina förväntningar ska du i första hand vända dig till vår kundservice på tel. 0225-131 24. Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till vår klagomåls-ansvarige genom att fylla i detta formulär.Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför tycker vi det är bra att den nya dataskyddsförordningen GDPR trätt i kraft den 25 maj. Vi har uppdaterat vår integritetspolicy där du kan läsa mer om hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som kund. EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR) ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL).Är detta en sotnings eller brandskyddskontrollsfråga du vill delge Räddningstjänsten? Välj här om meddelandet endast ska gå till oss eller om det automatiskt ska sändas även till ansvarig för sotnings / brandskyddskontrollsfrågor i kommunen.

Tack för din åsikt. Ett systematiskt kvalitetsarbete är nödvändigt för oss som vill förbättra vår verksamhet och därmed kunna möta våra kunders förväntningar. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra vårt kvalitetsarbete. Vi återkopplar till dej inom 24 timmar vardagar, under helg senast nästkommande vardag.