VÄLKOMMEN! VÄND DEJ MED FÖRTROENDE TILL OSS, FÖRETAGET MED ANOR FRÅN 1901!

Hedemora sotaren AB och Hedemora Inomhusmiljö AB

Företagen har gamla anor och grundades i början på 1900 talet. 1988 bildades Hedemora Sotaren Aktiebolag med bifirman Hedemora inomhusmiljö som sedan 1 januari 2016 är ett eget aktiebolag.  

Företagets placeringsort är Hedemora. 

 

Torbjörn Dahlström VD, skorstensfejarmästare och ventilationsexpert

Annette Stoltz Skorstensfejarmästare och koordinator

Tommy Dahlström Byggnadsingenjör och ventilationsexpert

Christian Dahlström Skorstensfejarmästare, kyltekniker, energicontroller och energiexpert

Peter Gunnarsson Skorstensfejarmästare och kyltekniker

Henrik Stoltz Skorstensfejarmästare

Mikael Andersson Skorstensfejarmästare

Tommy Liljeqvist Plåtslagare

Lena Stenlund Skorstensfejarmästare

Frida Stenlund Skorstensfejare

Patrik Verrone Skorstensfejare

Joel Sandnabba Ventilationsmontör

Roshan Weerasinghe  Ventilationsmontör

Dulari Weerasinghe Lokalvårdare

Peter Eriksson Snickare och ventilationsmontör

Thomas Eriksson Plåtslagare och ventilationsmontör

Daniel Nordstrand Skorstensfejare

Fredrik Lahdensuo Skorstensfejartekniker

 

Våra yrkeskompetenta företag har Skorstensfejarmästare, Skorstensfejartekniker, Skorstensfejare, licensierade ventilationsrensare, funktionskontrollanter (OVK), med K-behörighet, energicontroller, energitekniker, energiexpert med certifiering för energideklarationer, byggnadsingenjör, plåtslagare, kyltekniker, snickare, certifiering för radon m.m